• Điện thoại: 0979003567 - 0979003567
 • Email: chimbienverung@gmail.com
 •  Địa chỉ: Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ
Nghiệp vụ sư phạm
Thăm dò ý kiến
 • LBG Tuần 18_Lớp 1B
  | Nguyễn Thị Hằng | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GA Tuần 18_Lớp 1B
  | Nguyễn Thị Hằng | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GA Tuần 17_Lớp 1B
  | Nguyễn Thị Hằng | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LBG Tuần 17_Lớp 1B
  | Nguyễn Thị Hằng | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LBG Tuần 16_Lớp 1B
  | Nguyễn Thị Hằng | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GA Tuần 16_Lớp 1B
  | Nguyễn Thị Hằng | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LBG Tuần 15_Lớp 1B
  | Nguyễn Thị Hằng | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GA Tuần 15_lớp 1B
  | Nguyễn Thị Hằng | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LBG Tuần 14_Lớp 1B
  | Nguyễn Thị Hằng | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GA Tuần 14_Lớp 1B
  | Nguyễn Thị Hằng | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LBG Tuần 13_Lớp 1B
  | Nguyễn Thị Hằng | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GA Tuần 13_Lớp 1B
  | Nguyễn Thị Hằng | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
Video Clips
Hướng dẫn SMAS
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 283
Tháng trước : 415