• Điện thoại: 0979003567 - 0979003567
 • Email: chimbienverung@gmail.com
 •  Địa chỉ: Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ
Nghiệp vụ sư phạm
Thăm dò ý kiến
 • Lịch báo giảng tuần 18
  | Nguyễn Thị Minh Hiền | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 2A - Tuần 18
  | Nguyễn Thị Minh Hiền | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch báo giảng tuần 17
  | Nguyễn Thị Minh Hiền | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 2A - Tuần 17
  | Nguyễn Thị Minh Hiền | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch báo giảng tuần 16
  | Nguyễn Thị Minh Hiền | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 2A - Tuần 16
  | Nguyễn Thị Minh Hiền | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch báo giảng tuần 15
  | Nguyễn Thị Minh Hiền | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 2A - Tuần 15
  | Nguyễn Thị Minh Hiền | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch báo giảng tuần 14
  | Nguyễn Thị Minh Hiền | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 2A - Tuần 14
  | Nguyễn Thị Minh Hiền | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch báo giảng tuần 13
  | Nguyễn Thị Minh Hiền | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 2A - Tuần 13
  | Nguyễn Thị Minh Hiền | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
Video Clips
Hướng dẫn SMAS
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 283
Tháng trước : 415