• Điện thoại: 0979003567 - 0979003567
 • Email: chimbienverung@gmail.com
 •  Địa chỉ: Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ
Nghiệp vụ sư phạm
Thăm dò ý kiến
 • LỊCH BÁO GIẢNG- GIÁO ÁN - TUẦN 18 - LỚP 2B
  | Trần Thúy Hường | 1 lượt tải | 2 file đính kèm
 • LICHJ BÁO GIẢNG+ GIÁO ÁN - TUẦN 17 - LỚP 2B
  | Trần Thúy Hường | 5 lượt tải | 2 file đính kèm
 • LỊCH BÁO BÀO GIẢNG - GIÁO ÁN - TUẦN 16 - LỚP 2B
  | Trần Thúy Hường | 3 lượt tải | 2 file đính kèm
 • LỊCH BÁO GIẢNG+ GIÁO ÁN TUẦN 15 - LƠP 2B
  | Trần Thúy Hường | 6 lượt tải | 2 file đính kèm
 • LỊCH BÁO GIÀNG - GIÁO ÁN - TUẦN 14 - LỚP 2B
  | Trần Thúy Hường | 3 lượt tải | 2 file đính kèm
 • LỊCH BÁO GIẢNG+ GIÁO ÁN - TUÀN 13- LỚP 2B
  | Trần Thúy Hường | 10 lượt tải | 2 file đính kèm
 • LỊCH BÁO GIẢNG+ GIÁO ÁN - TUẦN 12 - LỚP 2B
  | Trần Thúy Hường | 9 lượt tải | 2 file đính kèm
 • LỊCH BÁO GIẢNG+ GIÁO ÁN - TUẦN 11- LỚP 2B
  | Trần Thúy Hường | 8 lượt tải | 2 file đính kèm
 • LỊCH BÁO GIẢNG+ GIÁO ÁN - TUẦN 10
  | Trần Thúy Hường | 11 lượt tải | 2 file đính kèm
 • LICHJ BÁO GIẢNG+ GIÁO ÁN - TUẦN 9 - LỚP 2 B
  | Trần Thúy Hường | 14 lượt tải | 2 file đính kèm
 • lịch báo giảng tuần 8 + giáo án tuần 8 - lớp 2 b
  | Trần Thúy Hường | 12 lượt tải | 2 file đính kèm
 • LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 7 - LỚP 2B
  | Trần Thúy Hường | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
Video Clips
Hướng dẫn SMAS
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 283
Tháng trước : 415