• Điện thoại: 0979003567 - 0979003567
 • Email: chimbienverung@gmail.com
 •  Địa chỉ: Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ
Nghiệp vụ sư phạm
Thăm dò ý kiến
 • lịch báo giảng - giáo án - tuàn 30 - LỚP 2B
  | Trần Thúy Hường | 9 lượt tải | 2 file đính kèm
 • LỊCH BÁO GIẢNG+ GIÁO ÁN - TUẦN 29 - LỚP 2B
  | Trần Thúy Hường | 8 lượt tải | 2 file đính kèm
 • LỊCH BÁO GIẢNG- GIÁO ÁN- - TUẦN 28 - LỚP 2B
  | Trần Thúy Hường | 12 lượt tải | 2 file đính kèm
 • LỊCH BÁO GIẢNG - GIÁO ÁN - TUẦN 27 - LỚP 2B
  | Trần Thúy Hường | 14 lượt tải | 2 file đính kèm
 • LỊCH BÁO GIẢNG- GIÁO ÁN - TUẦN 26 - LỚP 2B
  | Trần Thúy Hường | 13 lượt tải | 2 file đính kèm
 • LỊCH BÁO GIẢNG- GIÁO ÁN - TUẦN 25 - LỚP 2B
  | Trần Thúy Hường | 16 lượt tải | 2 file đính kèm
 • LỊCH BÁO GIẢNG- GIÁO ÁN - TUẦN 24 - LỚP 2B
  | Trần Thúy Hường | 17 lượt tải | 2 file đính kèm
 • LỊCH BÁO GIẢNG - GIÁO ÁN- TUẦN 23 - LỚP 2B
  | Trần Thúy Hường | 16 lượt tải | 2 file đính kèm
 • LỊCH BÁO GIANG- GIÁO ÁN - TUẦN 22- LỚP 2B
  | Trần Thúy Hường | 19 lượt tải | 2 file đính kèm
 • LỊCH BÁO GIẢNG - GIÁO ÁN - TUẦN 21 - LỚP 2B
  | Trần Thúy Hường | 24 lượt tải | 2 file đính kèm
 • TUẦN 20 - LỚP 2B - LỊCH BÁO GIẢNG- BÁO GIẢNG
  | Trần Thúy Hường | 21 lượt tải | 2 file đính kèm
 • LỊCH BÁO GIẢNG- GIÁO ÁN- TUẦN 19 - LỚP 2B
  | Trần Thúy Hường | 18 lượt tải | 2 file đính kèm
Video Clips
Hướng dẫn SMAS
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 06 : 862
Tháng trước : 541