• Điện thoại: 0979003567 - 0979003567
 • Email: chimbienverung@gmail.com
 •  Địa chỉ: Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ
Nghiệp vụ sư phạm
Thăm dò ý kiến
 • PBG+ Giáo án tuần 18_Lớp 3B_ Cô THơ
  | Võ Thị Xuân Thơ | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PBG+ Giáo án tuần 16_Lớp 3B_ Cô THơ
  | Võ Thị Xuân Thơ | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PBG+ Giáo án tuần 15_lớp _Cô THơ
  | Võ Thị Xuân Thơ | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PBG+ Giáo án tuần 15_Cô Thơ
  | Võ Thị Xuân Thơ | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PBG _Giáo án tuần ôn tập(T14)_Lớp 3B_Cô Thơ_
  | Võ Thị Xuân Thơ | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PBG+ Giáo án tuần 13_Cô Thơ
  | Võ Thị Xuân Thơ | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LBG + Giáo án_Tuần 12_ lớp 3B_Cô Thơ
  | Võ Thị Xuân Thơ | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án+LBG Trực tuyến _Tuần 11_Lớp 3B_Cô THơ
  | Võ Thị Xuân Thơ | 8 lượt tải | 5 file đính kèm
 • Báo giảng Tuần 11 - 3B - Cô Thơ
  | Võ Thị Xuân Thơ | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tuần 11_Lớp 3B_Cô Thơ
  | Võ Thị Xuân Thơ | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PBG Tuần 11_Lớp 3B_Cô Thơ
  | Võ Thị Xuân Thơ | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LBG Tuần 10
  | Võ Thị Xuân Thơ | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
Video Clips
Hướng dẫn SMAS
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 283
Tháng trước : 415