Thực hiện theo công văn số 143/PGDĐT ngày 22/4/2020 của Phòng GD&ĐT   Đức Thọ về việc tổ chức  hoạt động dạy và học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-2019. Sáng ngày 4/5, học sinh trường Tiểu học Đức Lạng bắt đầu trở lại trường học tập với tinh thần hào hứng, phấn khởi sau hơn 2 tháng nghỉ dịch.

           Ngay tại cổng , nhà trường đã bố trí cán bộ y tế, GV và nhân viên trực đo thân nhiệt cho từng em, hướng dẫn rửa tay, sát khuẩn trước khi vào học để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

          Về tổ chức dạy học, nhà trường bổ trí khối 3,4,5 học buổi sáng, khối 1,2 học buổi chiều. Học sinh ngồi học với khoảng cách đảm bảo. Các lớp ra chơi xen kẻ nhau, không tổ chức các hoạt động tập thể.

         Sau đây là một số hình ảnh: