Thực hiện kế hoạch số 08-KH/HĐĐ huyện Đức Thọ nhằm kỷ niệm 51 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, chào mừng 79 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 71 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Vừ A Dính. Chiều ngày 15 tháng 5 năm 2020, Liên đội trường tiểu học Đức Lạng đã tổ chức “Lễ kết nạp đội viên”.

Thực hiện kế hoạch số 08-KH/HĐĐ huyện Đức Thọ nhằm kỷ niệm 51 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, chào mừng 79 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 71 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Vừ A Dính. Chiều ngày 15 tháng 5 năm 2020, Liên đội trường tiểu học Đức Lạng đã tổ chức  “Lễ klết nạp đội viên cho học sinh khối 3”.

Về tham dự và giao lưu cùng với Liên đội có cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư- Hiệu trường nhà trường, cô giáo NguyễnThị Hằng chủ nhiệm lớp 3A, cô giáo Võ Thị Xuân Thơ chủ nhiệm lớp 3B và GV Tổng phụ trách Đội các Liên đội cùng tham dự.

Tại buổi lễ đã kết nạp được 37 bạn đội viên xuất sắc, xứng đáng con ngoan trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu.