Mặc dù thời gian nghỉ học kéo dài tới nay đã hai tháng rưỡi nhưng thầy và trò trường Tiểu học Đức Lạng vẫn diễn ra các hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa. Các cuộc họp Hội đồng, sinh hoạt tổ khối chuyên môn được triển khai đầy đủ dưới hình thức trực tuyến; 100% học sinh các lớp từ khối 1 đến khối 5 được giáo viên tổ chức ôn tập kiến thức qua phần mềm zoom. Mặc dù là một xã miền núi, địa hình phức tạp, một số gia đình phụ huynh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng được sự động viên của BGH, GV chủ nhiệm lớp và sự đồng lòng của phụ huynh tao điều kiện cho con em được học tập nên số lượng học sinh tham gia học trực tuyến ở các lớp đạt trên 95%.

            Ngoài ôn tập kiến thức, qua các buổi học GV hướng dẫn các em cách phòng chống dịch, giúp bố mẹ làm việc nhà, thể dục thể thao hằng ngày để nâng cao sức khỏe. Đồng thời triển khai, khuyến  khích  học sinh tham gia các cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và cuộc thi “Nét chữ từ trái tim” được các em tham gia khá đầy đủ. Với cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” nhà trường đã tổ chức chấm và chọn được 1 bài giải Nhất nộp về Phòng giáo dục. Còn với cuộc thi “Nét chữ từ trái tim” các lớp đều tham gia đầy đủ. Nhìn chung chất lượng chữ viết khá tốt. Tiêu biểu có một số em đã tự sáng tác thơ, trình bày bài viết khá đẹp như em Đoàn Hồng Ngọc, em Võ Thị Minh Thư học sinh lớp 5A.

            Thông qua các hoạt động trên không những kiến thức của các em được củng cố hàng ngày mà nó còn giúp thầy và trò như xích lại gần nhau hơn trong những ngày phải xa trường.

           Sau đây là hình ảnh của một số hoạt động:

                                                 Buổi hop Hội đồng sư phạm nhà trường                                                                                  
                                                                         

                                                     Buổi học ôn tập kiến thức của lớp 5A

                                        Mạng yếu, học sinh lớp 3B phải làm lán trên núi để học

                       Bài dự thi "Đại sứ văn hóa đọc"                       

                                         Một số bài viết tham gia dự thi "Nét chữ từ trái tim"