Thực hiện kế hoạch tháng 9 của Phòng GD&ĐT Đức Thọ, ngày 15 tháng 9 năm 2020, trường Tiểu học Đức Lạng tổ chức thành công hội nghị CBCCVCnăm học 2020 - 2021. Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường trong năm học 2019-2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021;Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, báo cáo đánh giá thực hiện quy chế dân chủ, nội quy cơ quan, bổ sung nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo hoạt động của BTTND... Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, hội nghị được nghe nhiều ý kiến phát biểu thảo luận sôi nổi, tâm huyết của CBCCVC trong nhà trường.Với tinh thần khách quan, cởi mở và dân chủ, các ý kiến tập trung về giải pháp thực hiện để đạt chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2020-2021.

Đặc biệt, hội nghị được nghe ý kiến phát biểu, chỉ đạo của thầy giáo Trần Ngọc Cương - Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo. Thầy biểu dương và ghi nhận những thành tích mà nhà trường đạt đượctrong năm học vừa qua, đồng thời thầy cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của ngành mà nhà trường cần thực hiện tốt trong năm học mới.

Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu đầy trách nhiệm của Đ/c Võ Vĩnh Tài – Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Đức Lạng về công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, về công tác phát triển giáo dục ở địa phương, công tác xã hội hóa để tăng cường xây dựng CSVC trường học.

Hội nghị kết thúc trong không khí vui tươi, thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ của tập thể CBCCVC quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2020-2021.
Một số hình ảnh tại hội nghị

Khung cảnh hội nghị

Chủ trì hội nghị

                         Lãnh đạo địa phương, hội cha mẹ HS tặng hoa chúc mừng hội nghị

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà -Hiệu trưởng nhà trường thông qua Báo cáo tổng kết năm học 2019- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 -2021

        Đ/c: Phạm Hồng Quyết – Chủ tịch công đoàn Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua trong năm học qua và phát động phong trào thi đua trong năm học tới

       Thầy giáo Trần Ngọc Cương - Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đ/c Võ Vĩnh Tài – Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Đức Lạng phát biểu cùng hội nghị