Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-HU ngày 31/3/2022 của Huyện ủy Đức Thọ, kế hoạch số 213/PGDĐT ngày 17/05/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền kỷ niệm 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng (06/6/1847 - 06/6/2022), sáng nay ngày 24/05/2022, trường Tiểu học Đức Lạng đã tổ chức tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp Phan Đình Phùng và phong trào Cần Vương.

  Tham gia buổi tuyên truyền có cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; thầy giáo Phạm Hồng Quyết - Phó hiệu trưởng nhà trường; thầy Trần Tiến Dũng - Tổng phụ trách đội, toàn thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh! 
  Tại buổi tuyên truyền các em học sinh được lắng nghe, xem các tư liệu và trao đổi về thân thế, sự nghiệp Phan Đình Phùng và phong trào Cần Vương; tôn vinh những cống hiến của Ông đối với phong trào yêu nước, chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc. 
  Sau buổi sinh hoạt này một lần nữa khơi dậy, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, lòng tự hào dân tộc ở các em học sinh cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường! Các hình ảnh được ghi lại sáng nay: 

Hoạt động nghi thức trước buổi tuyên truyền

Thầy Tổng đội chia sẻ về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và phong trào Cần Vương

Học sinh xem tư liệu về Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng.

Học sinh giao lưu trả lời các câu hỏi về thân thế và sự nghiệp cách mạng của ông Phan Đình Phùng